Hur du blir mer självsäker


Att vara osäker mynnar ut i ett antal olika oönskade beteenden. Du gör inte vad du egentligen vet att du borde. Du har svårt att ta beslut. Osäkerheterna hindrar dig från att vara dig själv. För vad ska andra tycka?

När jag kommit i kontakt med andra människor har jag sett mönstret att

  • Alla har någon typ av osäkerhet
  • Man tror oftast att man är ensam om osäkerheten
  • Man jämför sig med andra

Många av osäkerheterna är dessutom några som bara ligger där i bakhuvudet utan att du reflekterar över att de finns där. Något jag kämpade med ett långt tag var mitt egna värde när tjejer var med i bilden. Jag satte konstant tjejer på en piedestal och såg mig själv som lägre värd än dem. Osäkerheten var i mig själv. Att jag inte hade något att komma med till bordet. Allteftersom jag investerat i min egna personliga utveckling har jag istället fått ett paradigmskifte. Jag är säker i mig själv och funderar istället över ifall jag ska tycka om en tjej och inte tvärtom.

Helt ärligt är det en skön känsla. Och jag vill att du ska kunna känna detsamma. Att acceptera osäkerheten är det första steget. För om alla människor är osäkra i något (och det är dem) är det säkra beteendet att acceptera osäkerheten. Att vara okej med att man inte är perfekt och ta det därifrån.

Vilka osäkerheter kan du luska fram? Vad finns där i skuggan av ditt eget sinne som hindrar dig från att självförverkliga dig själv? Ta fram papper och penna och skriv ned dem.

Acceptera dem. Sen skapar du en mer attraktiv tro, kanske motsatt det du skrivit upp. I mitt handlade det om att byta ut ”hur vinner jag över tjejen?” till ”jag undrar om hon möter min standard?”.

Det här kan du applicera på flera områden i ditt liv och leva ett liv med mindre osäkerheter. Gör jobbet. Utveckla dig själv.