Hur du slutar låta prokrastinering styra över ditt liv

Procrastination

Prokrastinering är ett uppskjutandebeteende av saker du ska eller vill göra trots att du vet om att det har negativa konsekvenser. Vad är de tre största anledningarna till att du gör det här, och hur tränar du upp dig att inte prokrastinera?

De 3 anledningarna till varför du prokrastinerar

Rädsla för att misslyckas

Kanske en av de största anledningarna till prokrastinering, är att du är rädd för att misslyckas. Du kan ha en känsla av otillräcklighet, vilket gör att du är osäker på om du klarar av uppgiften. I det här fallet är det viktigt att du reflekterar över uppgiften och frågar dig själv hur du kan dela upp problemet i mindre beståndsdelar som du är säker på att du klarar av. Hur äter du upp en elefant? Hel eller i bitar?

En annan sak du kan göra är att formulera om misslyckande till att du inte lärt dig än. Då blir det lättare att ta till dig. En av de regler du kan skapa för dig själv är att personlig framgång är när du reser dig upp efter varje gång du faller ned. Skriv ned den regeln på ett papper och läs det varje dag. Då kommer det till slut att fastna i ditt sinne och dyka upp när du behöver regeln som mest. Några av de mest destruktiva regler jag sett hos andra människor angående personlig framgång handlar om regler som är beroende av andra, t.ex. hur många följare de har på Instagram eller hur många som ler till en på gatan. Sätt regler som du kan påverka.

Du vet inte var du ska börja

När du inte vet var du ska börja vet du inte hur du ska göra något. Uppgiften du har känns ofantligt stor och det skapar en obehagskänsla hos dig vilket gör att du hellre rör dig till lättare former av belöningar som t.ex. sociala medier och spel.

När jag frågade en personlig tränare på mitt lokala gym, och frågade vad skillnaden var mellan de som stannar i träningen och de som slutar för olika anledningar svarade han:

”Den absolut tydligaste saken jag ser är att de som stannar i träningen fokuserar på att dyka upp. Det är största delen av jobbet, när de väl har dykt upp, ja, då har de klivit över den största tröskeln”.

Anonym personligt tränare på lokalt gym

Fokusera därför på att bara börja. Vad är något du kan göra nu som tar dig närmare ditt mål? Är det att skriva upp målet? Att sätta deadlines för när något ska vara klart? Planera? Sätta på dig träningsskorna?

Du sätter inte tidsgränser

Ta en student som exempel. Hur tror du att den här studenten klarar sin examen ifall den aldrig får deadlines? Saker och ting tar oftast den tiden som är utsatt för oss, antingen av andra eller av oss själva. Du behöver sätta tydliga tidsgränser för när något ska vara klart. Annars fortsätter du att skjuta upp din uppgift eftersom du inte har bestämt när den ska vara klar.

För att skapa motivation behöver du skapa en känsla av nödvändighet. Det gör du bäst genom att sätta tidsgränser. Skriv upp vad som ska vara klart och när det ska vara klart. Lägger du in det i din kalender ökar dina chanser dramatiskt för att du ska göra det.

Avslutning

Om du tar vara på den kunskap och de metoder som finns i det här inlägget har du allt du behöver för att träna upp dig till att inte prokrastinera. Det bästa du kan göra är att reflektera över när du prokrastinerar och identifiera vilken av de tre anledningarna du har, och sedan gör du något litet i nuet som tar dig över tröskeln (dyk upp!).

Ta ditt första steg nu.