Vad tjejer och kvinnor vill ha i män


Har du någonsin funderat på vilka egenskaper tjejer och kvinnor vill ha i män?

Det som är kul, det är att män och kvinnor ser på t.ex. attraktion fundamentalt annorlunda. Dessutom är det skillnad på BÅDA sidor beroende på ifall män eller kvinnor letar efter något kortvarigt eller långsiktigt.

Det här kommer öppna upp ögonen för dig.

Det kanske inte är särskild förvånande för dig, men…. män går efter utseende först. Både för kortvariga och långsiktiga förhållanden.

Kvinnor då? Ja, i det kortsiktiga tittar de såklart också på hur någon ser ut. Du vet. Ansiktet. Har mannen magrutor?

Men i det långsiktiga börjar det skära sig ordentligt. Det de söker efter är såklart män som visar ”pappa”-egenskaper. Den främsta egenskapen är EMOTIONELL STABILITTET. En av fem personlighetsdrag i teorier om the ”Big Five Personality Traits”. Vad innebär det då? Att du inte flippar för minsta lilla. Att du kan ta skit utan att vackla. Bland annat genom att du har självförtroende, något du kan öva upp såklart. Se Hur du blir mer självsäker.

En annan sak är att 1) kvinnor blir mindre attraktiva med åren och mindre attraktiva ju längre en man är tillsammans med kvinnan. Samt 2) Män blir mer attraktiva ju äldre de blir och dessutom attraheras kvinnor mer av männen ju längre de är i ett förhållande.

Det har dels i att kvinnor är mer känslostyrda. Och ju längre de är med en man desto mer emotionell koppling känner kvinnan gentemot mannen. Det är vad som bland annat gör män mer attraktiva i kvinnans ögon.

Innan jag spårar ur kan jag nämna att det bästa förhållanden som finns är när det finns 1) emotionell koppling, och 2) kognitiv koppling. Både de två banar väg för förhållanden med tillit. Emotionell koppling förstår du nog av hur det låter. Kognitiv koppling är den där känslan när ni förstår varandra, och ena kan nästan veta hur den andra tänker för att man har liknande värderingar. Av erfarenhet tenderar förhållanden med endast den ena eller andra kopplingen att dö ut efter ”nykär”-perioden på kanske 2 år. Då märker man av att man inte passar.

Men det som utgör riktigt bra förhållanden kan vi ta i ett annat inlägg.

För detta inlägg, ta med att bli mer emotionellt stabil. Det gör dig mer attraktiv.

Hur tränar du den då?

Meditera bland annat. Kom i kontakt med dina känslor. Var inte så rädd. Våga utvecklas.